Balatonfőkajár Község Önkormányzata

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

Pályázati Felhívás

Nappali tagozaton, felsőfokú (főiskola, egyetem) oktatási intézményben tanulók részére.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata ösztöndíjpályázatot ír ki azoknak a rászoruló tanulóknak, akik tanulmányaikat főiskolán vagy egyetemen, nappali tagozaton folytatják. A pályázatok elbírálásánál a tanulmányi eredményt és a szociális helyzetet veszi figyelembe az önkormányzat.

 

 1. Pályázatot nyújthat be aki:
 1. a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folyamatosan balatonfőkajári lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen folyamatosan Balatonfőkajáron lakik (kollégiumi elhelyezés esetében a tanulmányi szünetekben és hétvégéken, Balatonfőkajáron életvitelszerűen tartózkodik)
 1. b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben (nappali), mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,
 1. d) a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 3,8 (tanulmányait 2021. szeptemberben kezdő hallgató esetében az első szemeszter értendő),
 1. e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,
 1. g) a pályázat benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be.

 1. A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:
 1. a) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 1 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),
 1. b) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,
 1. c) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata (tanulmányait 2021. szeptemberben kezdő hallgató esetében az első szemeszter értendő),
 1. d) a pályázó családjában keresettel rendelkezők munkáltatói (vagy NAV által kiállított) keresetigazolása.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik a diploma kiadásának feltételéül előírt szinten és nyelvből.

 • Nem nyújthat be pályázatot, aki:

 

 1. nem balatonfőkajári állandó lakos,
 1. bármely tantárgy esetén a félévet (féléveket) nem teljesítette.

 1. A pályázatokat zárt borítékban, a Balatonfőkajár Község Önkormányzata – Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat megjelöléssel a 8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 15/a. sz. alatti Művelődési Házban lehet leadni, illetve postázni 2022. február hó 21. napjáig. Az Önkormányzat csak a fenti időpontig beérkező pályázatokat bírálja el.
 1. Az ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszeg 200.000,- Ft, mely összeget 2-5 pályázó nyerheti el. A nyerteseket legkésőbb 2022. március 31-ig írásban értesítik, az elnyert támogatás egy összegben 2022. március 31-ig kerül kifizetésre.

Még több hír