Balatonfőkajár Község Önkormányzata

Szociális telek- és szociális építkezési program

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy községünk lakosságának számszerű fogyását megállítsa. Fontos érték számunkra fiataljaink helyben tartása. Az elvándorlás felszámolása és a betelepülés fokozása érdekében az alábbi feltételekkel folytatja szociális telekprogramját.

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, szociális telekértékesítésre rendelkezésre álló telkeinek árát telkenként 3.200.000,- Ft+ÁFA értékben állapítja meg.

 

Az alábbi valamennyi feltételnek egyidőben megfelelő, illetve az alábbi feltételeket vállaló balatonfőkajári állandó lakos illetve a községbe letelepülni szándékozó fiatal részére 400.000,- Ft + ÁFA árban állapítja meg egy telek kedvezményes árát (tehát a kedvezmény mértéke 2.800.000,- Ft + ÁFA):

   • kér gyermek megléte, vagy megszületése 5 éven belül,
   • rendezett családi helyzet (házastársi kapcsolat),
   • 35 évnél fiatalabb életkor (legalább a házaspár egyik tagja esetében),
   • főállású munkahely legalább 1 év óta,
   • erkölcsi bizonyítvány,
   • beépítési kötelezettség vállalása 5 éven belül,
   • évi 10 óra, az Önkormányzat által szervezett közmunka vállalása 15 éven át a saját lakókörnyezet szépítésére és építésére,
   • az igénylő és minden családtagja köteles a telekjuttatást követő 15 évig állandó lakhellyel rendelkezni Balatonfőkajáron,
   • az igénylő minden bölcsődés, óvodás és általános iskolás korú gyermeke köteles az Önkormányzat által megjelölt (balatonfőkajári) intézménybe beiratkozni és folyamatosan oda járni.
   • a fentiek biztosítására az Önkormányzat 15 éves elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be, a szerződést megszegők kötelesek a kedvezmény összegét visszafizetni évi 10 %-os kamatos kamattal növelve, a kedvezményből nem lehetséges időarányos csökkentés,
   • az önkormányzat nem köteles még annak sem telket biztosítani, aki minden feltételnek megfelel, a balatonfőkajári állandó lakosok az elbírálás során előnyt élveznek, az elbírálás során a szociális rászorultság figyelembe vételre kerül.

 

Amennyiben az adott évben az (1) bekezdés g) pontjában körülírt közmunkát az Önkormányzat nem szervezi meg, az igénylő az alól mentesül.            

 

Nem igényelhet telket:

 • akinek az igénylés időpontjában saját építési telke, lakóingatlana van a községben, illetve az elmúlt 5 évben ilyet elidegenített,
 • akinek nagy értékű személygépkocsija, nyaralója, pincéje van, illetve 5 éven belül ilyet elidegenített (pince esetén: ha az a mezőgazdasági tevékenységet, szőlőtermelést, bortermelést és értékesítést szolgálja, kivételt lehet tenni)

A telkek kedvezményes ára közmű nélkül értendő. Amennyiben bármely telken létesült már valamilyen közmű bekötés (víz, villany, gáz, csatorna) úgy abban az esetben annak létesítési költségét az önkormányzat külön határozza meg és az igénylő a telekár felett külön köteles azt megfizetni.

A benyújtott igényeket Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a polgármester előterjesztése alapján.

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa nem támogatott igényeket írásban elutasítja.